PENGAJIAN AM KERTAS 1 : KENEGARAAN

Kertas 1 meliputi Konsep Kenegaraan, Perlembagaan, Perlembagaan Malaysia, Sistem Pentadbiran Malaysia, Sistem Perundangan Malaysia, Sistem Kehakiman Malaysia, Dasar Dalam Negara, Dasar Luar Negara, Isu Semasa dan Penyelesaian Masalah.

Wednesday, April 20, 2011

PROSEDUR RAYUAN KES JENAYAH

Prosedur rayuan kes jenayah

1) Notis rayuan difailkan dengan pendaftaran Mahkamah dalam tmpoh 14 hari selepas keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi
2) Hakim yang membuat keputusan membuat penghakiman bertulis mengenai alasan keputusan tersebut dibuat
3) Pendaftaran Mahkamah membuat notis yang mengandungi rekod prosiding berserta bayaran yang ditetapkan kepada perayu ( kecuali pendakwah raya)
4) Dalam tempoh 10 hari selepas notis disampaikan, perayu memfailkan petisyen rayuan berseta lima salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Rayuan dengan Pendaftar Mahkamah
5) Pendaftar Mahkamah member salinan notis rayuan dan petisyen rayuan kepada Mahkamah Rayuan
6) Pendaftar Mahkamah menyampaikan salinan rekod prosiding dan salinan notis rayuan serta petisyen rayuan kepada pihak perayu dan peguam
7) Mahkamah Rayuan mengeluarkan waran tangkap sekiranya rayuan dibuat terhadap tertuduh yang dibebaskan sebelum rayuan dibuat
8) Sekiranya Mahkamah Rayuan menolak rayuan atas alasan tertentu, notis penolakan desampaikan kepada perayu
9) Jika Mahkamah Rayuan menerima rayuan tersebut, Mahkamah Rayuan member notis tentang masa dan tempat perbicaraan bagi pihak perayu

MAHKAMAH RAYUAN

MAHKAMAH RAYUAN

Keanggotaan
1) Terdiri daripada:
a. Presiden (Pengerusi)
b. 15 orang hakim lain

2) Presiden dan hakim-hakim dilantik oleh YDA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja

3) Hakim Mahkamah Rayuan boleh dipilih sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan oleh Ketua Hakim Negara bagi kes-kes tertentu demi keadilan.

4) Peranan Presiden:
a. Menentukan rayuan dibuat dimana-mana mahkamah di Malaysia.
b. Menetapkan cuti untuk hakim-hakimnya yang berjumlah satu bulan dalam satu tahun
c. Menentukan prosiding dan jumlah hakim yang mendengar dan memutuskan sesuatu kes

5) Keputusan mahkamah dibuat berdasarkan suara majoriti hakim
Bidang kuasa

1) Kuasa dalam kes jenayah:
a. Mendengar rayuan kes jenayah yang diputuskan oleh mahkamah tinggi
b. Mendengar rayuan atau mengkaji semula Mahkamah Sesyen
c. Mendengar rayuan daripada Mahkamah Sesyen
d. Mendengar rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Majistret berhubung dengan persoalan undang-undang sahaja

2) Tindakan yang diambil:
a. Memerintah perbicaraan semula di Mahkamah Tinggi
b. Mengubah keputusan Mahkamah Tinggi
c. Mengubah hukuman yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi
d. Mendapatkan bukti-bukti tambahan melalui perbicaraan

3) Kuasa dalam kes sivil:
a. Keputusan dicapai melalui pihak-pihak terlibat
b. Perkara-perkara yang melibatkan nilai wang tuntutan RM250 000 keatas kecuali mendapat persetujuan Mahkamah Rayuan
c. Penghakiman melibatkan kos sahaja mengikut budi bicara mahkamah
d. Kes-kes dimana penghakiman Mahkamah Tinggi adalah muktamad

4) Dalam hal ini, rayuan tidak boleh dibuat terhadap keputusan hakim yang dibuat dalam kamar