PENGAJIAN AM KERTAS 1 : KENEGARAAN

Kertas 1 meliputi Konsep Kenegaraan, Perlembagaan, Perlembagaan Malaysia, Sistem Pentadbiran Malaysia, Sistem Perundangan Malaysia, Sistem Kehakiman Malaysia, Dasar Dalam Negara, Dasar Luar Negara, Isu Semasa dan Penyelesaian Masalah.

Sunday, October 18, 2009

Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)

|
Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)

Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) adalah agensi Kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaras pembangunan IKS. Selain menawarkan khidmat nasihat berkaitan pembangunan industri, agensi ini menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS.

Maklumat lanjut di Laman Web SMIDEC
http://www.smidec.gov.my/node/32

Malaysian Indistrial Development Authority (MIDA)Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) adalah agensi utama kerajaan bagi menggalakkan dan menyelaraskan pembangunan perindustrian di Malaysia. MIDA membantu syarikat-syarikat yang berhasrat untuk melabur dalam sektor perkilangan dan sektor-sektor perkhidmatan berkaitan di samping memudahkan pelaksanaan dan operasi projek-projek mereka. Perkhidmatan-perkhidmatan yang luas disediakan MIDA termasuk membekalkan maklumat mengenai peluang-peluang pelaburan serta membantu syarikat-syarikat yang mencari rakan-rakan usahasama.
Untuk meningkatkan lagi peranan MIDA membantu pelabur, para wakil kanan dari agensi-agensi penting kerajaan ditempatkan di ibu pejabat MIDA di Kuala Lumpur untuk menasihat para pelabur mengenai dasar-dasar dan prosedur kerajaan. Mereka termasuk pegawai dari Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia Berhad.

MIDA juga menilai permohonan berikut bagi projek-projek dalam sektor perkilangan dan sektor-sektor perkhidmatan berkaitan:

• Lesen pengilang
• Insentif cukai
• Jawatan-jawatan asing
• Pengecualian cukai atas bahan mentah, komponen, jentera dan kelengkapan.

Para pelabur digalakkan membincang tentang projek-projek yang diminati dengan pegawai MIDA di ibu pejabat MIDA di Kuala Lumpur atau di pejabat-pejabat MIDA negeri terdekat.

Maklumat lanjut di laman web MIDA
http://bmweb.mida.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_424ff037-c0a8c83f-4a0ac500-96fae996

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)


Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) / Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), telah ditubuhkan pada Mac 1993 sebagai sebuah agensi berkanun di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

Sebagai agensi penggalakan eksport negara, MATRADE bertanggungjawab untuk membantu syarikat-syarikat Malaysia berjaya dalam pasaran antarabangsa. Wawasan MATRADE adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pengeksport terulung selaras dengan misinya untuk membangun dan menggalakkan eksport Malaysia ke pentas dunia.
MATRADE bertanggungjawab untuk mempromosikan perdagangan luar Malaysia dengan memberi penekanan ke atas eksport produk perkilangan dan separa kilang serta perkhidmatan. Tambahan lagi, MATRADE merangka dan mengimplementasikan strategi pemasaran eksport dan aktiviti promosi perdagangan untuk meningkatkan eksport Malaysia, menjalankan penyelidikan pasaran, dan mewujudkan satu pangkalan data maklumat yang komprehensif untuk pembangunan dan peningkatan perdagangan Malaysia. MATRADE juga menganjurkan program-program latihan untuk meningkatkan kemahiran pengeksport Malaysia dalam pemasaran antarabangsa, mempromosi dan membantu dalam perkhidmatan berkaitan perdagangan serta melindungi kepentingan perdagangan antarabangsa Malaysia di luar negara.

Maklumat lanjut di laman web MATRADE
http://www.matrade.gov.my/my/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_c1d716e0-7f000010-78657865-d602aba6