PENGAJIAN AM KERTAS 1 : KENEGARAAN

Kertas 1 meliputi Konsep Kenegaraan, Perlembagaan, Perlembagaan Malaysia, Sistem Pentadbiran Malaysia, Sistem Perundangan Malaysia, Sistem Kehakiman Malaysia, Dasar Dalam Negara, Dasar Luar Negara, Isu Semasa dan Penyelesaian Masalah.

Sunday, October 18, 2009

Malaysian Indistrial Development Authority (MIDA)Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) adalah agensi utama kerajaan bagi menggalakkan dan menyelaraskan pembangunan perindustrian di Malaysia. MIDA membantu syarikat-syarikat yang berhasrat untuk melabur dalam sektor perkilangan dan sektor-sektor perkhidmatan berkaitan di samping memudahkan pelaksanaan dan operasi projek-projek mereka. Perkhidmatan-perkhidmatan yang luas disediakan MIDA termasuk membekalkan maklumat mengenai peluang-peluang pelaburan serta membantu syarikat-syarikat yang mencari rakan-rakan usahasama.
Untuk meningkatkan lagi peranan MIDA membantu pelabur, para wakil kanan dari agensi-agensi penting kerajaan ditempatkan di ibu pejabat MIDA di Kuala Lumpur untuk menasihat para pelabur mengenai dasar-dasar dan prosedur kerajaan. Mereka termasuk pegawai dari Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia Berhad.

MIDA juga menilai permohonan berikut bagi projek-projek dalam sektor perkilangan dan sektor-sektor perkhidmatan berkaitan:

• Lesen pengilang
• Insentif cukai
• Jawatan-jawatan asing
• Pengecualian cukai atas bahan mentah, komponen, jentera dan kelengkapan.

Para pelabur digalakkan membincang tentang projek-projek yang diminati dengan pegawai MIDA di ibu pejabat MIDA di Kuala Lumpur atau di pejabat-pejabat MIDA negeri terdekat.

Maklumat lanjut di laman web MIDA
http://bmweb.mida.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_424ff037-c0a8c83f-4a0ac500-96fae996

No comments:

Post a Comment