PENGAJIAN AM KERTAS 1 : KENEGARAAN

Kertas 1 meliputi Konsep Kenegaraan, Perlembagaan, Perlembagaan Malaysia, Sistem Pentadbiran Malaysia, Sistem Perundangan Malaysia, Sistem Kehakiman Malaysia, Dasar Dalam Negara, Dasar Luar Negara, Isu Semasa dan Penyelesaian Masalah.

Sunday, October 18, 2009

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)


Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) / Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), telah ditubuhkan pada Mac 1993 sebagai sebuah agensi berkanun di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

Sebagai agensi penggalakan eksport negara, MATRADE bertanggungjawab untuk membantu syarikat-syarikat Malaysia berjaya dalam pasaran antarabangsa. Wawasan MATRADE adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pengeksport terulung selaras dengan misinya untuk membangun dan menggalakkan eksport Malaysia ke pentas dunia.
MATRADE bertanggungjawab untuk mempromosikan perdagangan luar Malaysia dengan memberi penekanan ke atas eksport produk perkilangan dan separa kilang serta perkhidmatan. Tambahan lagi, MATRADE merangka dan mengimplementasikan strategi pemasaran eksport dan aktiviti promosi perdagangan untuk meningkatkan eksport Malaysia, menjalankan penyelidikan pasaran, dan mewujudkan satu pangkalan data maklumat yang komprehensif untuk pembangunan dan peningkatan perdagangan Malaysia. MATRADE juga menganjurkan program-program latihan untuk meningkatkan kemahiran pengeksport Malaysia dalam pemasaran antarabangsa, mempromosi dan membantu dalam perkhidmatan berkaitan perdagangan serta melindungi kepentingan perdagangan antarabangsa Malaysia di luar negara.

Maklumat lanjut di laman web MATRADE
http://www.matrade.gov.my/my/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_c1d716e0-7f000010-78657865-d602aba6

No comments:

Post a Comment