PENGAJIAN AM KERTAS 1 : KENEGARAAN

Kertas 1 meliputi Konsep Kenegaraan, Perlembagaan, Perlembagaan Malaysia, Sistem Pentadbiran Malaysia, Sistem Perundangan Malaysia, Sistem Kehakiman Malaysia, Dasar Dalam Negara, Dasar Luar Negara, Isu Semasa dan Penyelesaian Masalah.

Sunday, August 30, 2009

SOALAN ANEKA PILIHAN : DASAR LUAR MALAYSIA

1. Faktor utama yang mempengarushi penggubalan dasar luar Malaysia pada zaman Tunku Abdul Rahman ialah (STPM2005)
I. meningkatnya pengaruh komunis
II. perubahan politik di negara China
III. kedudukan ekonomi Malaysia yang lemah
IV. kempen konfrontasi Indonesia ke atas Malaysia

A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV

Jawapan :

2. Yang manakah peristiwa dunia yang melibatkan Malaysia?
I. Pasukan pengaman di Lubnan
II. Perjanjian Damai Palestin-Israel
III. Pembangunan semula Bosnia Herzegovina
IV. Penempatan tentera pelbagai negara di Iraq

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

Jawapan :

  • Mengadakan dialog politik, kerjasama ekonomi, dan dialog peradaban kebudayaan
  • Mewujudkan kerjasama antara dua benua
3. Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Forum Serantau ASEAN (ARF)
B. Mesyuarat Asia dan Eropah (ASEM)
C. Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
D. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)


4. Yang manakah komitmen Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)?
I. Menubuhkan Bank Islam Malaysia
II. Menubuhkan Bank Pembangunan Islam
III. Penubuhkan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
IV. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

Jawapan :

No comments:

Post a Comment